CHORUS 50 WG 3G

Šifra: 7402053
Ciprodinil 500±25 g/kg

DJELOVANJE: sistemični, folijarni fungicid, preventivnog i kurativnog djelovanja.

PRIMJENA:
Jabuka - za suzbijanje prouzrokovača čađave pjegavosti lista i krastavosti ploda (Venturia inequalis); u koncentraciji 0,03-0,05% (3 - 5g na 10 l vode); tretirati od faze otvaranja prvih lisnih pupoljaka, pa do završetka cvjetanja (od faze 11 do 51-69 BBCH skale), uz interval između dva tretiranja od 7 do 10 dana.

Višnja - za suzbijanje prouzrokovača sušenja cvjetova, rodnih grančica, mrke truleži plodova (Monilia laxa); u koncentraciji 0,03-0,05% (3 - 5g na 10 l vode); tretirati od početka cvjetanja (10% cvetova otvoreno), pa do fenofaze kada je otvoreno najmanje 50% cvjetova

KARENCA:
Jabuka - 28 dana
Višnja - 14 dana
Pakovanje: 3g