FILTER PLOCA HOBRA (S10N,S16N,S60N IST5N)

Šifra: 32320
Pločasti filteri su najčešći filteri u vinarstvu za grubu, srednju i finu (sterilnu) filtraciju a koriste se još i u proizvodnji alkoholnih pića, farmaciji i drugim granama industrijske proizvodnje. U profesionalnoj proizvodnji vina služe kao prelaz od naplavne ka završnoj ili mikrofiltraciji.

Gruba predfiltracija: Koriste se filter ploče poroziteta od 6, 5 i 4 mikrona (Hobra oznake S60 N, S40N, S30N)
• za mehaničku redukciju sedimenata
• za prvu filtraciju posle fermentacije
• za filtraciju posle upotrebe naplavnog filtera

Srednji stepen filtracije (porozitet 3 i 2 mikrona, Hobra oznake S20N, S15N)
• finu filtraciju sedimenata i za djelimičnu redukciju mikro-organizama u vinu
• visoko-efektivnu filtraciju pre sterilne filtracije
• za zaštitu vina tokom odležavanja
• završnu filtraciju prije flaširanja

Završna ili hladna sterilna filtracija (porozitet filter ploča 0.8, 0.4, 0.3 i 0.2 mikrona (Hobra S10N, ST7N, ST5N i ST3N)
• uklanjanje većine mikroorganizama, nepoželjnih kvasaca i bakterija
• hladnu sterilnu filtraciju prije flaširanja
• visoko efektivnu pred-filtraciju prije upotrebe membranskog mikrofiltera (filter sveća)
• završnu filtraciju prije toplog flaširanja