HRANA ZA KVASCE 10GR

Šifra: 31743
Vinovit je aktivator fermentacije (hrana za kvasce) sačinjen u osnovi od fosforno-azotnih jedinjenja i vitamina B1, specijalno proučen za stimulaciju rasta i razmnožavanja kvasaca, što doprinosi brzoj alkoholnoj fermentaciji sa pravilnim i kompletnim tokom.