LINUS 200ML

Šifra: 39143
Ciprodinil 187,5 g/l +Tebukonazol 125 g/l

Sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem namijenjen za suzbijanje prouzrokovača bolesti zasadu jabuke, vinove loze i maline i usjevu paradajza

PRIMJENA:
1) u zasadu jabuke za suzbijanje prouzrokovača čađave pjegavosti lišća i krastavosti plodova (Venturia inequalis) preventivno, tokom perioda primarnih zaraza (faze 10-78 BBCH skale), u količini 1-1,2 l/ha (10-12 ml na 100 m2).

2) u zasadu vinove loze za suzbijanje prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea) preventivno, prije ostvarenja uslova za infekciju, od faze precvjetavanja (od faze 68 BBCH skale) do pred berbu, uz poštovanje karence, u količini 1,2-1,6 l/ha (12-16 ml na 100 m2).

3) u zasadu u zasadu maline za suzbijanje prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea) preventivno, neposredno pred i tokom cvjetanja (faze 61-65 BBCH skale) u količini 1,2-2 l/ha (12-20 ml u 10 l vode).

4) u usjevu paradajza za suzbijanje prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea) u vrijeme cvjetanja, neposredno posle cvetanja i u vrijeme formiranja plodova u količini 1,6-2 l/ha (16-20 ml na 100 m2).

Primjenjuje se folijarno prskanjem ili orošavanjem uz utrošak 1000 l/ha vode (10 l vode na 100m2) u zasadima jabuke i vinove loze, 400-600 l/ha (4-6 l vode na 100m2) u zasadu maline i 600-800 l/ha (6-8 l vode na 100m2) u usjevu paradajza.

KARENCA:
28 dana za jabuku
21 dan za vinovu lozu i malinu
7 dana za paradajz
Radna karenca:
Jedan dan
Pakovanje: 200ml

Nema na stanju