NIKA FERT 20-20-20,30g

Šifra: 7100040
Neorgansko složeno kristalno čvrsto NPK 20:20:20 đubrivo sa mikroelementima – B,Cu,Fe,Mn,Zn,Mo. Biljne vrste i tip zemljišta: Primjenjuje se u proizvodnji ratarskih kultura, povrća,cvijeća, voća, vinove loze, na svim tipovima zemljištima. NIKAFERT 20:20:20 + ME je mineralno đubrivo sa visokim izbalansiranim sadržajem hraniva. U fertigacionoj ishrani koristi se nakon upotrebe startnih đubriva za stimulaciju cvjetanja i rast vegetativne mase do početka faze sazrevanja (pigmentacije plodova). Prilikom folijarnog tretiranja može se primjenjivati samostalno ili u kombinaciji sa sredstvima za zaštitu bilja.

Pakovanje: 30g