POT.SM.DOJARE I NERASTI PEL.20/1

Šifra: 04002953
Potpuna krmna smješa za ishranu krmača i nerastova  sa 16 posto proteina : Ovo je krmna smješa namijenjana krmačama dojarama. Manje je poznato ali ishrana krmača koje su laktaciji je veoma važna i izazovna stvar. Krmača ima mlijeko koje je masnije i od ovčijeg mlijeka, i dnevno može da proizvede i do 8 litara mlijeka. Veoma je važno da se hrani intenzivno. Nerastovi koji su u intenzivnoj eksplataciji takodje zahtevaju ekstra količine lako svarljive , energetski bogate hrane. Ukoliko nerast nije u eksplataciji , možete da koristite i obogaćenu biljnu smešu.   

Pakovanje: 20 kg