POT.SM.SVINJE 1 20/1

Šifra: 04-956
DOMAĆI TOV 1 : Ova krmna smješa se koristi za svinje od 25 do 60 kilograma . Sadrži 16% svarljivih proteina , specijalni koktel enzima, apsorbera mikotoksina i probrane žitarice. Ideja je da se napravi smješa koja će biti prije svega ekonomična za tov koji može da se odvija i sporije nego sa SPECIJAL 1 krmivom.    

Pakovanje: 20kg