SAD.BADEM

Šifra: 87007879
Jednogodišnje sadnice badema.
Proizvođač: Fruti komerc, Kruševac

Sorta: Feragnes