TOMIGAN 1/1

Šifra: 00451
Fluroksipir 250 g/l
DJELOVANJE: selektivni sistemični herbicid za suzbijanje širokolisnih korova - njivski vijušac (Bilderdykia convolvulus), nana (Mentha piperita), teofrastov mračnjak (Abutilon theophrasti), kopriva (Urtica dioica), bela detelina(Trifolium repens), cikorija (Cichorium intybus), bela detelina(Trifolium repens), velika bokvica (Plantago major), perzijska čestoslavica (Veronica persica),čestoslavica persijska (Veronica persica),njivski poponac (Convolvulus arvensis),dimnjača (Fumaria officinalis),ptičji dvornik (Polygonum aviculare), broćika, lepuša (Galium aparine), obična pepeljuga (Atriplex patula), mišljakinja(Stellaria media), ljutić puzeći (Ranunculus repens), vučja jabuka (Aristolochia clematitis)
PRIMJENA:
VOĆE i VINOVA LOZA - u količini od 1,5-2 l/ha; početak cvjetanja korova

STRNA ŽITA - kada su usevi u fazi 3 razvijena lista do pojave zastavičara
- u ozimim žitima u količini :
0,4 l/ha, uslovi slabe zakorovljenosti,
0,8 l/ha, uslovi jake zakorovljenosti,

- u jarim žitima u količini :
0,6-0,8 l/ha, uslovi slabe zakorovljenosti,
0,8-1,2 l/ha; uslovi jake zakorovljenosti

KUKURUZ - u količini od 0,8 l/ha; 3-6 razvijenih listova kukuruza

PAŠNJACI - u količini od 1-1,5l/ha; početak cvjetanja korova


PRIJE UPOTREBE PAŽLJIVO PROČITATI UPUTSTVO!

Nema na stanju