BENTONIT 100G

Šifra: 041820
Namijenjen je za bistrenje i proteinsku stabilizaciju belih i roze vina tokom alkoholne fermentacije i finalizacije vina. Vina razlivena u boce često su sklona mućenju, koje se javlja usled prelaska termolabilnih bjelančevina u nerastvorljivo stanje.