BRODISAN PE 25,150 g

Šifra: 20-EKO 62

BRODISAN PE 25 je rodenticid - gotov mamac, spreman za upotrebu - u obliku peleta - na bazi aktivne antikoagulantne supstance – bromadiolona, koja je efikasna protiv kućnog miša (Mus musculus), sivog pacova (Rattus norvegicus) i crnog pacova (Rattus Rattus). Protiv miševa mamac se može koristiti u zatvorenom prostoru (kuće, podrumi, garaže, spremišta), a protiv pacova mamac se koristi u zatvorenom prostoru ili na otvorenom prostoru oko objekata. Idealan je za industrijska postrojenja. 

Pakovanje: 150g