DJUBRIVO NPK 15-15-15 FLORIS,5/1

Šifra: 39760
Zemljišno

SASTAV: NPK - 15:15:15 , 11.0 % S

PRIMENA: 
Namijenjeno za ishranu različitih biljnih vrsta (posebno jarih kultura), na različitim tipovima zemljišta. Primjenjuje se u predsetvenoj obradi zemljišta ili startno sa sjetvom ili u osnovnoj obradi (ako se ista obavlja u proljeće). Tretiranje vršiti 1-2 puta godišnje do nivoa preporučene količine za godinu. Primjenjuje se preko zemljišta ravnomjernim rasturanjem po cijelojpovršini ili lokalno (u trake). Može se primjenjivati i kombinacija navedenih načina

KOLIČINA PRIMJENE:
Prilagoditi na osnovu analize zemljišta. Preporučena količina 200-600 kg/ha/godišnje

Pakovanje: 5kg