KAN 5/1 FLORIS

Šifra: 39763
Koristi se prvenstveno za prehranjivanje biljaka. Primjenjuje se preko zemljišta, ravnomjernim rasturanjem po cijeloj površini ili lokalno (u redove i trake pored redova ili stabala, bez ili sa plitkom inkorporacijom u zemljište). Primjenljivo je na sledeće kulture: pšenica, kukuruz, šećerna repa, suncokret, voće i krompir.