KRISTA FLEXX 20-20-20 50G,vodotopivo

Šifra: 52384
Mineralno đubrivo sa ujednačenim sadržajem makroelemenata. Namijenjena su za ishranu biljaka preko sistema za navodnjavanje, ali i folijarnu ishranu. Mogu se se mogu koristiti u svim biljnim fazama, odnosno tokom čitave vegetacije zadovoljavaju potrebe biljaka za svim hranljivim elementima.