PERLIT 2.5L,AGROPERLIT,05878

Šifra: 017610
Alumosilikatni materijal vulkanskog poreijkla termički se tretira na visokoj temperaturi pri čemu ekspandira i višestruko povećava svoju zapreminu. Ovako nastali materijal naziva se ekspandirani perlit.

Vrsta poizvoda: 100% ekspandirani perlit

Proizvod: Fabrički pripremljen gotov materjial za poboljšavanje karakteristika zemljišta i hidroponijsko gajenje bilja.

Naziv: AGROPERLIT EXTRA

PRIMJENA

Koristi se u poljoprivredi, hortikulturi, hidroponiji, za ožiljavanje reznica, kao dodatak zemljištu za uzgoj sobnog bilja, za trajno poboljšavanje vodno - vazdušnog režima zemljišta, posebno „teških“ zemljišta.

Pakovanje: 2,5l