SLAVOL 100ml

Šifra: 10018148
Slavol sadrži bakterije koje su izdvojene sa površine korena i umnožene na odgovarajućim hranljivim podlogama. U procesu umnožavanja kao sekundarne produkte metabolizma stvaraju auksine koji su potpuno prirodnog porijekla kao i auksini koje sintetiše biljka.

Pakovanje: 100ml