VINOBRAN 50G

Šifra: 21690
Koristi se za sumporisanje vina i šire.

SASTAV: Kalijum metabisulfit (K2S205) - sadrži 57 % S02

Za povećanje sadržaja slobodnog SOz u vinu za 10 mg/l treba na 100 l vina dodati:
2 g kalijum metabisulfita
1 g gasovitog S02
20 ml 5% sumporaste kisjeline