WIZZARD 2.5G

Šifra: 7408916
Acetamiprid 200 gr/kg

DJELOVANJE: insekticid iz grupe neonikotionoida,

PRIMJENA:
Krompir - za suzbijanje krompirove zlatice(Leptinotarsa decemlineata), količina primjene od 80-120g/ha; larve I i II stupnja

Jabuka - za suzbijanje jabukovog smotavca (Cydia pomonella), u koncentraciji 0,025% (2,5g na 10l vode); na početku piljenja gusenica, posle makimalnog leta leptira, za suzbiijanje zelene vaši jabuke (Aprhis pomi), u koncentraciji 0,025% (2,5g na 10l vode); formiranje prvih kolonija

KARENCA:
Krompir 7 dana
Jabuka 28 dana

Pakovanje: 2,5g

Nema na stanju