WUXAL ASCOFOL 250ML

Šifra: 37124
Folijarno 

SASTAV: Аzot (N) 2,3%, Каlijum (kao K20) 1,5%, Ugljenik organski (С) 7,63%, Bor (B) 3,0%, Маngan (Mn) 0,8%, Cink (Zn) u koncentraciji 0,5%

PRIMJENA:
Folijarno hranivo sa visokim sadržajem organske materije izolovane iz morske alge Ascophyllum nodosum. Ekstrakt morskih algi ima visok sadržaj prirodnih hormona poput citokinina, auksina, giberilina koji utiču na mnoštvo procesa u biljkama. Auksini regulišu izduživanje ćelija, formiranje koriijena, rast pupoljaka i ploda. Citokinini pokreću proces umnožavanja i dijeljenja ćelija. Stimulativno utiče na klijanje i ukorijenjavanje biljaka, poboljšava rast korijena i nadzemnog dijela biljaka i povećava otpornost biljaka na stres.Visok sadržaj bora, mangana i cinka omogućava da se u fazama rasta i razvića biljaka, za koje su ovi mikroelementi neophodni.

Pakovanje. 250ml