WUXAL ASCOFOL 250ML

Šifra: 37124
Folijarno hranivo sa visokim sadržajem organske materije izolovane iz morske alge Ascophyllum nodosum. Ekstrakt morskih algi ima visok sadržaj prirodnih hormona poput citokinina, auksina, giberilina koji utiču na mnoštvo procesa u biljkama.