WUXAL BORON 250ml

Šifra: 06008487
Hranivo u obliku suspenzije sa izbalansiranim sadržajem makro i mikroelemenata i ne sadrži elemente koji sprečavaju usvajanje bora od strane biljaka (antagoniste). Ova formulacija omogućava da se u superzasićenom rastvoru stabilizuje veća količina hranljivih elemenata u odnosu na standardne rastvore tečnih hraniva.