ALKAFERT NPK 5-5-6+ME 500ML

Šifra: 1009008
Namjena: Tečno mineralno đubrivo za zalivanje, za primjenu sistemom mikronavodnjavanja (kap po kap i mikrokiša) i folijarnu aplikaciju (kroz list).

Primjena i efekti primjene: Alkafert NPK 5-5-6 + ME je proizvod namijenjen prije svega cvjetnoj vrsti Viola wittrockiana - ljubičica, ali može se koristiti i kod ostalih cvjetnih vrsta koje formiraju cvijet. Može se primjeniti u sobnim, balkonskim i sobnim uslovima. Sadrži tri glavna makroelementa (afot, fosfor i kalijum), međutim u sastavu đubriva su sadržani i mikroelemnti (bor, gvožđe, bakar, cink, mangan). Radi balansiranog odnosa među makro i mikroelementima, biljka lako prihvata ovo đubrivo i time utiče na pravilan rast i razvoj, dobri vegetativni porast, na formiranje velikog broja cvjetnih krunica i na dug period cvjetanja. Pravilna prehrana takođe, utiče i na mogućnost da ljubičica cvjeta u jesen i sledeće godine u proljeće.

Način upotrebe:
zalivanjem (rastvro vode i đubriva), kap po kap i folijarnom primjenom (preko lista):
- jednom u 10 dana, u periodu od septembra do novembra
- jednom mjesečno u ostalom periodu vegetacije  (ukoliko se gaji u kućnim uslovima)
Preporučena koncentracija zalivanjem i putem sistema kap po kap jeste 0,30% (1 poklopac 10ml đubriva sa 3,3l vode ili 1l đubriva sa330l vode), dok za foliajrnu primjenu (preko lista) preporučuju se koncentracije od 0,2% (1 čep đubriva  sa 5l vode ili 1l rastvora sa 500l vode).

Količina: 500ml